Tolkdienst RUSSIES

Over / О

De zaak, de naam

Tolkdienst RUSSIES is een eenmanszaak. Mijn naam is Ikenius Antuma. Wanneer u van mijn dienst gebruik maakt, krijgt u de beschikking over een beëdigde tolk, die bemiddelt tussen Russisch- en Nederlandstaligen.
'RUSSIES' = 'Reddo Ubique Semper Sine Ira Et Studio': 
'Ik vertaal overal altijd zonder enige partijdigheid'.
Dat kunt u van mij als tolk Russisch verwachten.
'Sine Ira Et Studio' betekent letterlijk 'zonder woede en vooringenomenheid'. Het is de slagzin waarmee Tacitus zijn doel als historicus typeerde. Zo zie ik mijn werk als tolk: ik laat me niet leiden door mijn persoonlijke anti- en sympathieën, maar geef objectief weer wat er gezegd wordt.
 
Меня зовут Икениус Антума. Как переводчик, я работаю по принципу, выраженному в латинском акронимом ‘RUSSIES’ (на голландском это звучит как «русский»), ’Reddo Ubique Semper Sine Ira Еt Studio’,
т.е. ‘Я перевожу всегда везде без всякой пристрастности‘.